Institute of Electrical Engineering,Chinese Academy of Sciences
Faculty and Staff
 

Faculty and Staff

Renewable energy generation Research and Development Center
Professor:Honghua Xu
Deputy High:Bin Zhao Chunliang E
Intermediate and the following:MengYan Feng Rui Cao Liqing Pan Xiaodong Su Dufeng Cao Wei Dou Jianlin Li Weijun Li Hua Liao Yibo Wang Xin Wu Zilong Yang
Solar Energy Laboratory of Chinese Academy of Sciences
Professor:Zhifeng Wang
Deputy High:Xin Li
Intermediate and the following:Chun Chang Xiaobing Liu Fengwu Bai
Group of Solar Cell Technology
Professor:Wenjing Wang
Deputy High:Zhengang Liu Chunlan Zhou
Intermediate and the following:Lei Zhao Hailing Li Hongwei Diao Yonghong Shang
Department of Ocean Energy Conversion
Professor:Aiwu Peng
Intermediate and the following:Ran Li Baolin Liu  Lingzhi Zhao Jian Li Feng Wang Qi Xia
RPhotovoltaic and wind power systems quality test center of Chinese Academy of Sciences
Professor:Yonghui Zhai
Deputy High:Xinjing Zou li Bian Haitao Liu
Consult & Training Center of Renewable Energy Power
Professor:Shenghong Ma
Deputy High:Bin Li
Intermediate and the following:Yan Xiong Liping Sun
Maglev and Linear Drive Technology Research Center
Academician:Luguang Yan
Professor:Yaohua Li Guangsheng Sun
Deputy High:Liming Shi Ping Wang Qiongxuan Ge Yumei Du
Intermediate and the following:Rong Wei
Electric Vehicle Technology Research and Development Center
Professor:Xuhui Wen
Deputy High:Lili Zeng
Intermediate and the following:Shan Xue Jun Liu Jian Zhang
Vehicle Electronics Research Center
Professor:Lifang Wang
Deputy High:Chenglin Liao
Intermediate and the following:DongPing Xu Jian Yang
Evaporative Cooling Technology Research Development Center
Academician:Guobiao Gu
Deputy High:Haifeng Wang Deping Fu Jianhong Guo
Research Group of Distributed Generation and Energy Storage
Professor:Zhiping Qi Li Kong
Deputy High:Tongzhen Wei
Intermediate and the following:Wei Pei Hui Qu Xisheng Tang Guowei Zhang Xuhua Gao
Pulsed Power & Power Supply Technology
Professor:Ping Yan
Deputy High:s.zhang ChengyanRen Jue Wang
Center for Superconducting Power Technology
Professor:Liye Xiao
Deputy High:Shaotao Dai
Intermediate and the following:Xiaoji Du Tianbin Huang Mingjian Jin Xiaohang Li Qingquan Qiu Naihao Song Xi Xu YongYang Dong Zhang Jingye Zhang ZhengchenZhang Yigang Zhou Zhiqin Zhu
Superconducting Magnet Group
Professor:Qiuliang Wang
Deputy High:Yinming Dai Hui Wang
Intermediate and the following:Shunzhong Chen Junsheng Cheng Xinning Hu Yuanzhong Lei Jianhua Liu
Superconducting Materials Group
Professor:Yanwei Ma
Intermediate and the following:Dongliang Wang Xiong Zhang
Group of Electromagnetic Bioengineering
Professor:Tao Song
Intermediate and the following:Ming Wang Changzhe Wu Weidong Pan Yuxia Zhang
Electromagnetic Imaging Research group
Professor:Wenhui Yang
Deputy High:Lili Hu Huixian Wang
Intermediate and the following:Zheng Wang Xiaobing Zhang
Electron beam lithography technology research group
Professor:Han Li
Deputy High:Hong Xue Guangrong Fang Pengyun Jin
Intermediate and the following:Li Jianguo Yansheng Zuo Quan Ren Chu Mingzhang Yin Bohua
Micro-nano Technology and Application Department
Deputy High:Junbiao Liu
Intermediate and the following:Shaopeng Guo Rongling Huo Zhiping Wang Luning Xu
Department of the Frontiers in Electrical Engineer
Professor:Guoqiang Liu Guoqiang Zhang
Deputy High:Nan Xiong Shizeng Wu
Intermediate and the following:Hui Xia Yanhong Li Yang Zhang Wenhao Niu Xin Wang
Library
Deputy High:HonglingXie